31 grudnia 2013

The World Ends With You, OST "Calling"

"Wezwanie"
Wykonawca: Leah
Słowa: SAWA
Aranżacja i kompozycja: Takeharu Ishimoto
English: AtashiWzywa
Ktoś
Wzywa

Grawitacjo
Zostaw mnie w spokoju
Co mam na ramieniu?
"Powoli robi mi się lepiej"

Powiedz mi
Wyzwól mnie
Czuję się trochę dojrzalsza
Jeszcze tylko raz dajmy nura w wyłom
"Mój przyjacielu, jeszcze raz"

Zbudź się
Wyzbądź się wątpliwości
Zbudź się
Najwyższy czas zrozumieć
Zbudź się
Doceń to
Zbudź się
Najwyższy czas zrozumieć

Wzywa
Ktoś
Wzywa

Stój i patrz
Empatia
Nie jesteś sam
"Powoli zrobi ci się lepiej"

Szczęściara ze mnie
Przeznaczenie
Tyś po mojej stronie
Jeszcze tylko raz dajmy nura w wyłom
"Mój przyjacielu, jeszcze raz"

***

Calling
You hear the
Calling

Let me go
Gravity
What’s on my shoulder?
“Little by little, I feel a bit better”

Let me know
Set me free
I feel a bit older
Just once more unto the breach
“Dear friend, once more”

Wake up
Leave your hesitation
Wake up
Time for us to realize
Wake up
Show appreciation
Wake up
Time for us to realize

Calling
Someone is
Calling

Wait and see
Empathy
You’re not the only one
“Little by little you’ll feel a bit better”

Lucky me
Destiny
You are on my side
Just once more unto the breach
“Dear friend, once more”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz